Cennik mediacji

Mediacje pozasądowe - cywilne, konsumenckie (spory związane z podziałem majątku i spadku, roszczenia o odszkodowania, konflikty sąsiedzkie i związane ze wspólnotami mieszkaniowymi, a także spory między klientem a wykonawcą, itp.)

Bez ustalenia wartości przedmiotu sporu – sesje wstępne (60 minut)

100 PLN + 23% VAT

Sesje wspólne (ok. 60 minut)

200 PLN + 23% VAT za sesję

Przy ustalonej wartości przedmiotu sporu

1% wartości za całą mediację, nie mniej niż 1000 PLN i nie wiecej jak 2500 PLN w tym 23% VAT za cały proces mediacyjny (maks. 3 sesje wspólne)

Mediacje pozasądowe - gospodarcze (niewywiązywanie się z postanowień umów, problemy z interpretacją zapisów umów, nieterminowe warunki spłaty, nieetyczne działania konkurencyjne, problemy związane z podziałami, czy przejęciami firm)

Bez ustalonej wartości przedmiotu sporu – sesje wstępne (60 minut)

200 PLN + 23% VAT

Sesje wspólne (60 minut)

350 PLN + 23% VAT za sesję

Przy ustalonej wartości przedmiotu sporu

1% wartości za a całą mediację, nie mniej niż 1000 PLN w tym 23% VAT za cały proces mediacyjny (maks. 3 sesje wspólne)

Mediacje pozasądowe – administracyjne i własności intelektualnej

Bez ustalenia wartości przedmiotu sporu – sesje wstępne (60 minut)

200 PLN w tym 23% VAT

Sesje wspólne (60 minut)

300 PLN w tym 23% VAT za sesję

Przy ustalonej wartości przedmiotu sporu

1% wartości za całą mediację, nie mniej niż 1500 PLN i nie więcej niż 2500 PLN w tym 23% VAT za całe postępowanie (maks. 3 sesje wspólne)

Mediacje rodzinne (rozwodowe, o opiekę nad dzieckiem, o alimenty, podział majątku...)

Bez ustalenia wartości przedmiotu sporu – sesje wstępne (60 minut)

100 PLN + 23% VAT

Sesje wspólne (60 minut)

250 PLN + 23% VAT za sesję

Przy ustalonej wartości przedmiotu sporu

1% wartości za całą mediację, nie mniej niż 1000 PLN i nie więcej niż 2000 PLN w tym 23% VAT za całe postepowanie (maks. 3 sesje wspólne)

W Centrum Mediacji i Negocjacji wszystkie postępowania mediacyjne prowadzone są przez wykwalifikowanego mediatora.

W ramach każdej mediacji, bez dodatkowych opłat:

  • sporządzamy protokół z mediacji (w przypadku mediacji skierowanych przez sąd),
  • pomagamy stronom w przygotowaniu dokumentów: ugody mediacyjnej, ugody cząstkowej i innych dokumentów wypracowanych podczas mediacji,
  • w przypadku mediacji rodzinnych, pomagamy stronom w sporządzeniu planu wychowawczego dziecka,
  • przesyłamy do sądu ugodę mediacyjną wraz z wnioskiem o jej zatwierdzenie i nadanie klauzuli wykonalności.

W sytuacji skierowania na mediacje przez sąd, koszty mediacji stanowią koszty sądowe, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 czerwca 2016 roku. W praktyce oznacza to, że strony zgłaszające się na mediacje z postanowienia sądu nie wnoszą żadnych opłat w Centrum Mediacji i Negocjacji w Koninie.