Mediacje w administracji w Gminie Kazimierz Biskupi

Podpisanie umowy miało miejsce na początku marca. W jej ramach Centrum Mediacji i Negocjacji w Koninie do końca bieżącego roku ma świadczyć usługi mediacyjne na terenie gminy. - Mowa jest o mediacjach z zakresu prawa cywilnego, karnego, pracy, gospodarczego, mediacje wewnętrzne, a także mediacje administracyjne i egzekucyjne. W ten sposób Centrum Mediacji i Negocjacji w Koninie stało się jedną z pierwszych placówek mediacyjnych, które będzie świadczyło usługi mediacyjne w zakresie prawa administracyjnego w Polsce - mówi Tomasz Cieślak z Centrum Mediacji i Negocjacji w Koninie. 

Rola mediatora będzie polegała głównie na rozmowach z mieszkańcami, którzy mają nieuregulowane sprawy z Urzędem Gminy w Kazimierzu Biskupim oraz spólakami i placówkami podległymi. Podczas procesu mediacyjnego, mediator będzie wspomagał strony sporu w wypracowaniu porozumienia i zawarciu ugody. 

W umowie pomiędzy CMiN oraz Urzędem Gminy zawarto również zapis o organizacji Dnia Mediacji dla mieszkańców. Podczas całodziennego dyżuru mediatora, będzie można zwrócić się do niego z prośbą o podjęcie mediacji w sprawach dotyczących spadków, podziału majątku, sprawach rozwodu, opieki nad dzieckiem, itp. W tym dniu spotkanie mediacyjne dla mieszkańców gminy będzie bezpłatne.