Ruszyły mediacje w turkowskim sądzie

Dyżury mediatorów rozpoczęły się w marcu 2019 roku. Dwa razy w miesiącu (w pierwszy i trzeci poniedziałek miesiąca) dyżurują tam stali mediatorzy. Już trafiły do nich pierwsze sprawy. To spore ułatwienie dla mieszkańców Turku i powiatu turkowskiego, którzy dotychczas na mediacje musieli dojeżdżać do Konina, co narażało ich na niepotrzebne koszty i utratę czasu. 

Stały dyżur na terenie Sądu Rejonowgo w Turku pełnią:

Tomasz Cieślak – mediator w sprawach cywilnych, rodzinnych, gospodarczych, pracowniczych i własności intelektualnej oraz w postępowaniach administracyjnych.

Barbara Kietner – mediator z zakresu spraw rodzinnych, pracowniczych (sądowych i wewnątrz administracji ), administracyjnych (administracja rządowa i samorządowa), szkolnych, rówieśniczych, oświatowych z nieletnim sprawca czynu karalnego.

Dla przypomnienia, dyżury mediacyjne odbywają się od godz. 10.00 do godz. 15.00, w pokoju nr 6 (I piętro), w siedzibie Wydziału Ksiąg Wieczystych (budynek przy Placu Sienkiewicza 5 w Turku).